REKLUSE - NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Rádi vám odpovíme na všechny vaše otázky. Výčet těch nejčastějších dotazů najdete zde i s odpověďmi.

Co je to automatická spojka?

Core EXP, EXP a RadiusCX, RadiusX jsou všechno automatické spojky. Automatická spojka je spojka ovládaná odstředivou silou, která se automaticky zapojí a rozpojí ve vztahu k otáčkám. Jezdec pouze potřebuje otočit plynem a zvýšit tak otáčky, aby se spojka zapojila a sepnula. Není to automatická převodovka, a tak musíte posunout převody. Výhodou je, že automatická spojka bude přenášet sílu automaticky a důsledně, což Vám umožní soustředit se na jiné aspekty Vaší jízdy. Všechny tři automatické spojky Rekluse umožňují přechod na manuální ovládání spojkové páčky za všech okolností. Automatické spojky Rekluse pomáhající zvýšit výkon pro motocykly a ATV.

Jak spojka ovlivní mou jízdu?

Automatické spojky Rekluse umožňují jet rychleji, vštípit si důvěru a překonat i ten nejtěžší terén. Automatická modulace spojky zvyšuje trakci a zabraňuje „zašlápnutí motoru“. Hlavní výhodou pro motocrossové jezdce je to, že se zlepší jejich časy. Lepší trakce vede k efektivnějšímu a rychlejšími zatáčení. Snížením prokluzování kol a zvýšení trakce se Vaše starty podstatně zlepší. Pro offroadové závodníky bude mnohem snazší překonat technické úseky než kdy dříve. Automatické spojky Rekluse eliminují nutnost modulace spojky v nejbližším terénu, což Vám umožní plně se soustředit na terén před Vámi. To Vám umožní dosáhnout lepší trakce a zlepšit ovládání plynu. Navíc při poklesu otáček na volnoběh nedojde k „zašlápnutí motoru“. Budete tak moci jezdit mnohem déle, rychleji a s menší únavou, než kdy dříve.

Mohu stále používat mou spojku jako normálně?

Ano, všechny tři automatické spojky Rekluse umožňují přechod k ručnímu ovládání spojky za všech okolností.

Musím používat páčku spojky?

Máte možnost užít páčku spojky kdykoliv, ale není to nezbytné. Někteří jezdci zjistí, že jen zřídka využívají přechod na manuální režim z automatického režimu a zvolí si brzdovou sadu Rekluse. „Rekluse Brake Kit“ nahrazuje spojkovou páčku levou páčkou ruční brzdy sloužící k ovládání zadní brzdy.

Poznámka: Některé modely jsou vybaveny páčkou „2 – Finger Override“ pro potlačení přechodů mezi režimy.

Je to nastavitelné?

Ano. Všechny tři automatické spojky Rekluse jsou nastavitelné tak, aby vyhovovaly jezdcovým preferencím a podmínkám. Sériové nastavení spojek je dle našeho zjištění nejlepším nastavením, které uspokojí většinu jezdců. Nicméně můžete podle návodů přizpůsobit nastavení dle Vašich představ změnou pružiny, klínů a volnoběžných otáček.

Jak to funguje?

Tradiční manuální spojka využívá pružiny pro vyvolání tlaku na přítlačnou lamelu po celou dobu, kdy jezdec udržuje spojku páčky v tahu. Automatická spojka udržuje přítlačnou lamelu daleko od disků spojky v případě, kdy je motor vypnutý nebo běží na volnoběh. Pokud je využíváno plynu, zvyšuje otáčky motoru a odstředivá síla v rámci spojky rozšíří a natlakuje disky.

Mohu s automatickou spojkou nouzově startovat roztlačením?

Všechny tři automatické spojky Rekluse jsou nakonfigurovány tak, aby bylo možné Váš motocykl nouzově nastartovat v případě, že Váš normální startovací režim selže. Nicméně, nemohou být nakonfigurovány na startování roztlačením tak jako je tomu u standardní spojky. Je nezbytné zastavit motocykl a provést úpravu (v případě některých modelů Rekluse je vyžadováno nářadí) pro roztlačení a poté provést další úpravy poté, co se motor podaří nastartovat.

Musím vyměnit své stávající spojkové díly?

Žádné úpravy Vašich stávajících spojkových dílů nejsou vyžadovány.

Mohu se vrátit ke svému sériovému nastavení?

Ano, vzhledem k tomu, že není nutná žádná změna stávajících spojkových dílů. Obecně platí, že se můžete vrátit k sériovému manuálnímu nastavení během 30 minut. S přidáním manuálního módu přítlačné lamely je možné Rekluse Core EXP převést z automatického do manuálního režimu a opět zpět do automatického režimu během 5 až 10 minut.